top of page

Pedagogik

I ur och skur

Glada Laxe är en förskola i Ur och skur. I Ur och Skur är en av Friluftsfrämjandets verksamhet som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserad lärande. Vi är mycket glada över att vara en del av den verksamheten.

Den första I Ur och Skur-förskolan startade 1985 och den första skolan 1995, båda på Lidingö i Stockholm. I denna verksamhet får barnen möjlighet att komma ut och vara i naturen, lära sig respektera allemansrätten och värna om miljön. På Glada Laxe har vi skogsgrupper en gång i veckan under hösten och våren då vi går till skogen med matsäck. Våra 4-5-åringar har skridskoskola under vinterhalvåret och skidskola när vädret tillåter.

Verksamheten i I Ur och Skur beskrivs enligt följande modell:

I cirkeln integreras natur- och miljöfostran genom friluftsliv och lek året runt, i och med hjälp av naturen. Inom I Ur och Skur är det centrala att hela tiden ha barnet i centrum. Friluftsfrämjandets unika pedagogik bygger på upplevelser med alla sinnen. En grundpelare inom pedagogiken är att barnet ska leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

 

Läs mer hos friluftsfrämjandet.se

Skärmavbild 2022-11-01 kl. 12.38_edited.

Om Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet bildades 1892 och är en ideell riksorganisation med över 100 000 medlemmar. Där finns aktiviteter för vuxna, till exempel vandring, paddling, klättring, fjällturer, skidåkning, långfärdsskridsko och kajak. Samt för barn, till exempel skogsmulle, skogsströvare, skid- och skridskoskola. För äldre barn och ungdomar finns Frilufsarna. I åldern 10-13 år finns TVM (Tre Vildmarks-Mål, skogen, vattnet och fjället). För barn från 13 år och uppåt finns alpin skidskola, seglarläger med mera.

Mål med läroplanen som grund

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:
 

• Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

• Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla. ​

• Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil.  

• Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.  

• Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.  

• Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.  

• Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Leken är grunden

Leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Genom leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, empati, turtagande, samarbetsförmåga och fantasi. Barnen utforskar sin omvärld och bearbetar intryck, upplevelser och erfarenheter samt kommunicerar med andra barn. Barnet utvecklas känslomässigt, motoriskt och intellektuellt.

 

Vi lägger stor vikt vid leken. Barnen ges tillfälle till lek i många olika miljöer både inom- och utomhus, på vår varierade gård, i dungen samt i skogen och på ängen. Vi pedagoger är medupptäckare och medlekare men uppmuntrar också barnen att fortsätta leken på egen hand när de väl kommit igång. Barnen ges möjlighet till gemensamma regellekar, till exempel Björnen sover, sånglekar, bygglek, pussel och pyssel, rörelse, skapande, roll- och fantasilek. Leken har fått ett eget kapitel i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö18).

bottom of page