top of page

Pedagogik

Leken är grunden

Vi lägger stor vikt vid leken. Leken har stor betydelse för ditt barns utveckling och lärande. Genom lek utvecklar barn sin sociala kompetens, empati, samarbetsförmåga och fantasi. Våra pedagoger finns alltid med som medupptäckare och medlekare. 

Skapande

Även om vi vistas mycket utomhus finns det alltid tid för att måla, klippa och klistra när vi väl är inne. Vi har en alldeles egen målarstudio som alla avdelningar har tillgång till. Där får barnen utlopp för sin kreativitet och fantasi. Vi lär barnen att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Musik

Sång och musik är ett naturligt inslag i vår vardag. Vi sjunger dagligen, både på svenska och engelska. Ibland har vi en särskild sångsamling. Barnen är med och väljer låtar och uppskattar när vi sjunger tillsammans. Varje december övar vi på julsånger och har uppvisning för alla föräldrar på Lucia.

Rörelse

När vi är utomhus rör vi på oss hela tiden. Hos oss sitter barnen aldrig still. Vi springer, leker, hoppar, dansar och går på utflykt. Genom rörelse utvecklar våra barn sin motorik, koordinationsförmåga och förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Rörelse är både kul och bra!

Utomhuslek

Då vi är en förskola i ur och skur är vi utomhus i alla väder. På vår stora gård kan barnen leka i sandlådan, cykla, klättra, gå balansgång och leka kurragömma. Flera dagar i veckan leker vi på stranden, i skogen eller utforskar lekplatser i närheten. Naturen är vår lekplats och det finns ständigt nya saker att upptäcka och utforska för barnen.

Språk

Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Vi läser sagor, övar på alfabetet och att skriva, leker med ord och pratar mycket med varandra. Barnen lär sig att uttrycka sina tankar, kommunicera med varandra och utveckla sitt ordförråd. Vi övar på både svenska och engelska. Ibland har vi engelskasamling, även med de allra yngsta barnen.

Matematik

Matematik finns överallt i naturen, det gäller bara att vara uppmärksam. Vi tar alltid hjälp av naturen för att utforska matematik med barnen, både inom- och utomhus. Vi räknar insekter i skogen, studerar längden på grenar och lär oss formerna på olika stenar. Genom att vara ute i naturen får barnen även förståelse för tid och rum. 

bottom of page