top of page

Om oss

En förskola i ur & skur

Lekplats på förskola Glada Laxe.

Grundades på 90-talet

Glada Laxe förskola grundades 1990 av fyra entusiastiska föräldrar som i början drev verksamheten i mycket liten skala i en vanlig villa i Nyhamnsläge. Idag har visserligen Glada Laxe expanderat, men vi värnar fortfarande om närheten mellan barn, personal, föräldrar och närmiljön. 

 

Numera ligger förskolan i stora, ljusa lokaler på Peter Lundhs allé i Nyhamnsläge. Här har vi en härlig utemiljö som lockar till lek samt gångavstånd till både hav, strand och vacker natur. Förskolan har totalt fem grupper. Två för de yngsta barnen och två för de äldre barnen. De barn som ska börja skolan har en alldeles egen grupp - Hemliga klubben.

 

Läs mer om våra avdelningar

Engagerade föräldrar

Vår förskola är ett föräldrakooperativ och drivs som en ideell förening utan vinstintresse. Eventuell vinst går direkt tillbaka till verksamheten. I styrelsen sitter både personal och föräldrar och vi arbetar alla tillsammans för barnens bästa. Det innebär att du som förälder är mer engagerad i verksamheten är på en traditionell förskola.

 

På vår förskola har vi till exempel frivilliga aktivitetsdagar där föräldrar träffas och städar gården, målar, bygger och ser till att skapa en så trevlig miljö för barnen som möjligt. Du som förälder får en unik inblick i ditt barns miljö samt lär känna andra föräldrar. Det gör att vi har en fin sammanhållning på förskolan där både föräldrar och barn känner sig trygga med varandra. 

Vimplar i träd på förskola Glada Laxe.
Flicka knäpper sin förskoleväst.

Lärande i naturen

Glada Laxe är ansluten till Friluftsfrämjandet och är en förskola i ur och skur. Vår grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom att vistas utomhus i naturen, året om. Hos oss står naturen i centrum. Naturen används som lärmiljö och är ett lika självklart inslag som lokalerna inomhus. Forskning visar dessutom att utomhuspedagogik har positiva hälsoeffekter på både barn och personal genom minskad stress och ökat immunförsvar. 

 

Flera gånger per termin har vi förmånen att vistas vid Friluftsfrämjandets stuga i Björkeröd på Kullaberg. Där lever vi friluftsliv, utforskar naturen och äter matsäck ute i den stora trädgården eller i skogen. Under vinterhalvåret har dessutom barnen som är 4-5 år skridskoskola.

Läs mer om ur och skur

Hälsa & livsstil

Vi är en Grön flagg-certifierad förskola som strävar efter att skapa en sund och giftfri miljö där alla val och inköp är medvetna och grundade i ett hållbarhetstänk. Hållbar utveckling är med oss i hela vår verksamhet. Vi komposterar bland annat mat- och trädgårdsavfall, både i egen kompost på gården och i kommunens kärl. Vi sorterar våra sopor tillsammans med barnen och försöker att inte slösa med papper, el och vatten. 

 

Vi är stolta över att ha en egen kokerska på plats som lagar god, näringsrik mat från grunden med lokala och ekologiska råvaror. Varje dag sprider sig en härlig doft i huset. Våra pedagoger äter alltid med barnen i små grupper för att skapa en lugn och trivsam miljö.

 

Läs mer om Grön flagg

Utemiljö på förskola Glada Laxe.
bottom of page